НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Стратегічний менеджмент» для прискореників

Викладач: Волкова Наталія Вікторівна
Рік видання: 2019
Автор: Волкова Н.В
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Стратегічний менеджмент» рівень вищої освіти бакалавр (прискореники) галузь знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм» освітня програма «Туристичний бізнес»

[скачано: 4]