НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент корпорацій»

Викладач: Волкова Наталія Вікторівна
Рік видання: 2019
Автор: Волкова Н.В
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний менеджмент корпорацій» рівень вищої освіти магістр галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма «Міжнародний менеджмент»

[скачано: 5]