НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «Технології управління персоналом»

Викладач: Волкова Наталія Вікторівна
Рік видання: 2019
Автор: Волкова Н.В
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «Технології управління персоналом» рівень вищої освіти магістр галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

[скачано: 7]