Анотація навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності субєктів підприємництва»

Викладач: Адонін Сергій Вікторович
Рік видання: 2020
Автор: Адонин С.В.
Спеціалізація:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Опис: