Анотація дисципліни вільного вибору "Методологія економічної науки"

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Рік видання: 2020
Автор: Скрипник Н.Є.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародна економіка) (бакалавр)

Опис: