Остапенко Т. М. Сучасний механізм нівелювання положень стандарту бухгалтерського обліку № 30 «Біологічні активи» // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – Вип. 16. – Режим доступу до журн.: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/171.pdf

Викладач: Остапенко Тетяна Миколаївна
Рік видання: 2017
Автор: Остапенко Т. М.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: