Куценко В.Й. Методология оценки устойчивого развития предприятия. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Paata Gugushvili. Institute of Economics. International Scientific-Analytical Journal «EKONOMISTI». Тbilisі, 2017. P. 284-290. URL: http:://www.pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/2017_.pdf

Викладач: Куценко Володимир Йосипович
Рік видання: 2017
Автор: Куценко В.Й.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: