Напрями розвитку соціально-орієнтованої економіки України.Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. - Дніпро : Біла К.О., 2018. – С. 220-229.

Викладач: Куценко Володимир Йосипович
Рік видання: 2018
Автор: Куценко В.Й.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: