Еволюція теорій торгівлі, їх сутність, класифікація та роль у сучасному розвитку суспільства. Торгівля та біржова діяльність в Україні: проблеми і стратегії розвитку : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. – 404 с.. – с. 42-64.

Викладач: Куценко Володимир Йосипович
Рік видання: 2018
Автор: Куценко В.Й., Станінов С. Б.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: