Velychko O. Managing Efficiency in Higher Education: A Case of Ukrainian Universities / O. Velychko, L. Velychko, M. Kharytonov // Social Sciences. – 2018. – № 7(8). – C. 138-152.

Викладач: Величко Людмила Анатоліївна
Рік видання: 2018
Автор: Величко Л. А.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: