Кредитні рейтингові агентства та фінансова безпека емітентів цінних паперів з позицій моделі “Les economies de la grandeur” французького соціологічного неоінституціоналізму / Р.А. Павлов, Т.С. Павлова, О.В. Левкович // Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб'єктів підприємництва в системі економічної безпеки України: колект. моногр. / за заг. ред. Т.В. Гринько. – Дніпро: Біла К.О., 2017. – 487 с. – С. 417-435

Викладач: Павлов Роман Анатолійович
Рік видання: 2017
Автор: Павлов Р.А.,Левкович О.В.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 1]