Редько В. Є. Інтегрований показник як засіб визначення фінансової стійкості малого готелю [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, В. Є. Редько // Проблеми економіки. - 2017. - № 2. - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_2_27.

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2017
Автор: Редько В. Є.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: