Редько В. Є., Ваніна С. В. Вплив корпоративної культури на якість готельного сервісу. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6667.. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.64.

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2018
Автор: Редько В. Є.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 2]