Редько В. Є., Русіна А. О. Міжнародний досвід формуванні сталої інфраструктури готелю. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6761. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.90.

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2018
Автор: Редько В. Є.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: