Редько В. Є., Оката Я. Г. Потенціал розвитку та організації mice туризму. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7498. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.73.

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2019
Автор: Редько В. Є.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: