Редько В. Є., Семичасна О. С. Удосконалення системи управління персоналом АТ КБ «Приватбанк». Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7588 DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.68.

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2020
Автор: Редько В. Є.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 5]