Тімар І.В. Вдосконалення системи класифікації готелів в Україні в умовах Євроінтеграції // Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи: колект. моногр. за заг. ред. Т. В. Гринько. Дніпро: Біла К.О., 2018. – С. 60 – 68.

Викладач: Тімар Інна Валентинівна
Рік видання: 2018
Автор: Тімар І. В.
Спеціалізація:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис: