Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка, організація і планування геологорозвідувальних робіт» для студентів напряму підготовки "Геологія"

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Рік видання: 2018
Автор: Укл. В. Й. Куценко. (вид. друге, перероб. та доп.)
Спеціалізація:

6.040103 Геологія

Опис:

[скачано: 5]