з курсу «Культурологія» до теми «Культурологія як наука. Сутність культури та її ґенеза»

Викладач: Талько Тетяна Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Талько Т.М.
Спеціалізація:
Опис:
Методичні вказівки з курсу «Культурологія» до теми «Культурологія як наука. Сутність культури та її ґенеза» присвячені аналізу таких проблем: предмет курсу, проблема визначення поняття «культура», поняття про артефакт, структура і функції культури; парадигми взаємодії природи і культури; співвідношення культури і цивілізації; основні парадигми культурного розвитку, поняття про субкультуру. Методичні рекомендації мають на меті формування у студентів систематичних знань стосовно пропедевтичної проблематики курсу. Запропоновані у методичних вказівках тестові питання для самоконтролю сприятимуть засвоєнню програмного матеріалу, допоможуть студентам упорядкувати конспекти лекцій, а також будуть корисними при підготовці до складання поточних та семестрових форм звітності з курсу «Культурологія». Методичні вказівки також стануть у нагоді викладачам при підготовці лекцій.

[скачано: 1]