з курсу «Філософська антропологія» до теми «Сутність антропологічної рефлексії, її місце і роль у філософії, основні принципи та функції»

Викладач: Талько Тетяна Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Талько Т.М.
Спеціалізація:
Опис:
Методичні вказівки з курсу «Філософська антропологія» до теми «Сутність антропологічної рефлексії, її місце і роль у філософії, основні принципи та функції» розкривають сутність таких складових курсу: термінологічне та понятійне забезпечення дисципліни і мають на меті формування у студентів пропедевтичних знань у сфері філософської антропології та гуманістичних світоглядно-ціннісних уявлень. Запропоновані у методичних вказівках аналітичні висновки сприятимуть засвоєнню програмного матеріалу, допоможуть студентам упорядкувати конспекти лекцій, а також будуть корисними при підготовці до складання поточних та семестрових форм звітності з курсу «Філософська антропологія». Методичні вказівки також стануть у нагоді викладачам при підготовці лекцій з курсу «Філософська антропологія» та створенню їх тестового забезпечення. Затверджено

[скачано: 4]