МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «РЕЛІГІЙНА АНТРОПОЛОГІЯ»

Викладач: Шаталович Олександр Михайлович
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Шаталович О.М.
Спеціалізація:
Опис:
Уміщено програму курсу і методи ні рекомендаці до його вив ення, вимоги до написання і оформлення аналіти ного огляду, список загально рекомендовано літератури (нав ально-методи но та довідково ), екзаменаційні питання. До ко но теми наведено програмний зміст, рекомендаці щодо підготовки до семінарського заняття, список рекомендовано літератури. Для студентів, які вив ають курси «Релігійна антропологія», «Релігійна антропологія ІІ». ©