Посібник до вивчення змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї» дисципліни «Система організації соціальних служб»

Викладач: Сенкевич Геннадій Анатолійович
Рік видання: 2016
Автор: Г. А. Сенкевич
Спеціалізація:

6.130102 Соціальна робота Соціальна робота

Опис:

Поданий основний теоретичний матеріал для засвоєння змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї» дисципліни             «Система організації соціальних служб», уміщені завдання до семінарських занять, тестові завдання, теми для самостійної роботи та контрольні питання.

[скачано: 22]