Посібник до вивчення змістового модулю «Документаційне забезпечення управлінської діяльності» навчальної дисципліни «Ведення професійних документів»

Викладач: Сенкевич Геннадій Анатолійович
Рік видання: 2016
Автор: Г. А. Сенкевич
Спеціалізація:

6.130102 Соціальна робота Соціальна робота

Опис:

Поданий основний теоретичний матеріал для засвоєння змістового модулю        «Документаційне забезпечення управлінської діяльності» навчальної дисципліни «Ведення професійних документів» уміщені завдання до семінарських занять, тестові завдання, теми для самостійної роботи та контрольні питання.

[скачано: 31]