Методичні вказівки для самостійного опрацювання курсу для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Викладач: Хурдей Вікторія Дмитрівна
Рік видання: 2019
Автор: Укладач Хурдей В. Д.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: