МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Викладач: Хурдей Вікторія Дмитрівна
Рік видання: 2019
Автор: Хурдей В. Д.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 2]