Методичні вказівки до написання дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Викладач: Гринько Татьяна Валеріївна
Рік видання: 2019
Автор: Укл. Гринько Т. В., Бикова В.Г.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: