Методичні вказівки та рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Регіоналізм та економічна інтеграція в сучасному світі»

Викладач: Головко Лілія Сергіївна
Рік видання: 2019
Автор: Головко Л.С.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (Освітня програма "Міжнародна економіка")

Опис: