МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «Ціноутворення та цінова політика підприємства» спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень

Викладач: Куценко Володимир Йосипович
Рік видання: 2020
Автор: Укл. Куценко В. Й.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 1]