Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для студентів спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма: підприємництво та організація бізнесу) другий (магістерський) рівень вищої освіти денної форми навчання

Викладач: Яровенко Тетяна Сергіївна
Рік видання: 2019
Автор: Яровенко Т. С.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: