Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва» спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський) рівень

Викладач: Остапенко Тетяна Миколаївна
Рік видання: 2020
Автор: Укл. Остапенко Т. М.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис:

[скачано: 1]