Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства» спеціальності 242 «Туризм», рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський) рівень

Викладач: Остапенко Тетяна Миколаївна
Рік видання: 2020
Автор: Укл. Остапенко Т. М.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:

[скачано: 2]