РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Викладач: Марченко Олеся Володимирівна
Предмет: Цивільне право
Рік видання: 2015
Автор: Марченко О.В.
Спеціалізація:

6.030401 Правознавство ЮТД

Опис:

Робоча програма "Цивільне право. Особлива частина": мета, завдання, програма, структура дисципліни, теми практичних занять, самостійна робота, перелік питань для самостійного вивчення, методи навчання та контролю, розподіл балів, методзабезпечення, рекомендована література, РСО.

[скачано: 27]