Питання для самостійного опрацювання з дисципліни Торгівельна логістика студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Викладач: Величко Людмила Анатоліївна
Рік видання: 2020
Автор: Укл. Величко Л. А.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: