Завдання для самостійного опрацювання з дисципліни Оподаткування суб’єктів підприємництва для студентів денної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, рівень вищої освіти ‒ перший (бакалаврський) рівень

Викладач: Остапенко Тетяна Миколаївна
Рік видання: 2020
Автор: Укл. Остапенко Т. М.
Спеціалізація:

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Опис: