Емоційне (професійне) вигорання фахівця

Викладач: Баратинська Анастасія Володимирівна
Рік видання: 2019
Автор: Баратинська А.В.
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
У методичних вказівках представлений змістовний план вивчення теми з відповідними питаннями, описані причини виникнення та стадії синдрому емоційного (професійного) вигорання фахівця, симптоми його прояву, діагностичний інструментарій дослідження даного феномену, орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури, а також перелік ключових термінів з даної теми. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Психологія».