Навчальний посібник з дисципліни «Практикум із загальної психології» (Частина 1)

Викладач: Баратинська Анастасія Володимирівна
Рік видання: 2019
Автор: Бунас А.А., Баратинська А.В.
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
У посібнику представлено питання та завдання для самостійного опрацювання, а також рекомендована література до вивчення дисципліни. Запропоноване навчальне видання з дисципліни «Практикум із загальної психології» укладене з метою допомоги студентам спеціальності «Психологія» у засвоєнні знань і формуванні уявлень щодо основних методологічних аспектів психологічної науки та напрацюванні практичних навичок. Призначено для студентів 2 курсу, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Навчальне

[скачано: 1]