РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ: ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ для здобувачів вищої освіти. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Рік видання: 2019
Автор: Михайленко О.Г.
Спеціалізація:

292 Міжнародні економічні відносини (Освітня програма "Міжнародна економіка")

Опис: