Культурные конотации как элеметы, создающие особенности языковой картины мира

Викладач: Клименко Тетяна Анатоліївна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Клименко Т.А.
Спеціалізація:

035 Філологія (германські мови і літератури, переклад включно)

Опис:
Культурные конотации как элеметы, создающие особенности языковой картины мира. Стаття у збірнику Одеський лінгвістичний збірник