Функции сжатых текстов в учебнике и способы их реализации, Из истории преподавания русского языка как иностранного

Викладач: Шевчик Катерина Юріївна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Петриченко І.Б., Шевчик К.Ю.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (переклад з англ_та нім_мов)

Опис:
Шевчик К.Ю. Функции сжатых текстов в учебнике и способы их реализации Петриченко І.Б. Из истории преподавания русского языка как иностранного