Лингвистические и психологические особенности синтаксического анализа неоднозначных предложений

Викладач: Шкурко Олена Василівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Шкурко О.В.
Спеціалізація:

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (переклад з англ_та нім_мов)

Опис:
Лингвистические и психологические особенности синтаксического анализа неоднозначных предложений