Посібник до вивчення курсу «Політична безпека держави»

Викладач: Іщенко Ігор Васильович
Рік видання: 2015
Автор: Іщенко І.В.
Спеціалізація:
Опис:

Уміщено  плани  семінарських  занять,  теми  рефератів  і  доповідей відповідно до навчальної програми курсу «Політична безпека  держави», призначені для самостійного опрацювання студентами лекційного матеріалу й 
підготовки  до  роботи  в  аудиторії.  До  кожного  розділу  подано  список рекомендованої літератури.
Для  студентів  ДНУ,  які  навчаються  за  спеціальністю  «Політологія». Виданням  також  можуть  послуговуватися  всі,  хто цікавиться  проблемами політичної безпеки держави.

[скачано: 23]