ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ, ПЛАНУВАННІ ТА АНАЛІЗІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Н а п е р і о д к а р а н т и н у з 1 2 . 0 3 . 2 0 2 0 р . п о 0 3 . 0 4 . 2 0 2 0 р . Група ЕА-16-1

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Рік видання: 2020
Автор: Бєлозерцев В.С.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис:

[скачано: 1]