УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Д о с а м о с т і й н о ї р о б о т и н а п е р і о д к а р а н т и н у з 1 2 . 0 3 . 2 0 2 0 р . п о 0 3 . 0 4 . 2 0 2 0 р .

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Рік видання: 2020
Автор: Белозерцев В.С.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: