Посібник до вивчення курсу «Політичні паблік рілейшнз»

Викладач: Баштанник О.В.
Рік видання: 2016
Автор: Баштанник О. В.
Спеціалізація:

6.020301 Філософія Філософія

Опис:

Уміщено  програму  курсу,  плани  практичних  завдань  до  семінарських занять,  теми  рефератів  і  доповідей,  завдання  для  самостійного  опрацювання студентами  лекційного  матеріалу  й  підготовки  до  роботи  в  аудиторії.  Наведено список основної та додаткової рекомендованої літератури.
Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю «Політологія».

[скачано: 13]