Робоча програма ВИРОБНИЧА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА Магістр/032

Викладач: Архірейський Дмитро Володимирович
Рік видання: 2019
Автор: Архірейський Д. В.
Спеціалізація:

032 Магістр "Освітньо-професійна програма ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ"

Опис:
Метою виробничої (асистентської) практики є формування уявлення про форми навчальної та виховної роботи та навичок застосування різноманітних прийомів і методів, активізації освітньої діяльності. Завдання практики: навчити магістрантів орієнтуватися в загальних проблемах методики викладання фахових дисциплін у вищій школі; ознайомити з передовим досвідом навчально-виховної роботи у ЗВО і навчити аналізувати й використовувати цей досвід у своїй роботі; сформувати й закріпити навички самостійного проведення навчальної і виховної роботи зі студентами з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей; навчити методиці перспективного й поточного планування педагогічної діяльності.

[скачано: 1]