Лабораторні роботи з математичних методів та дослідження операцій (практикум)

Викладач: Наконечна Тетяна Всеволодівна
Рік видання: 2020
Автор: Наконечна Т.В., Волошко В.Л.
Спеціалізація:

121 Інженерія програмного забезпечення

Опис:
Методична розробка включає в себе 5 лабораторних робіт з дисципліни ММДО (6 семестр), які містять основні типи задач, передбачених першою частиною робочої програми курсу і розглянутих на лекціях. Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними задачами, які виникають на практиці та обумовлюються складністю відповідних їм математичних моделей. Виконання лабораторних робіт формує здатність до алгоритмічного та логічного мислення, уміння використовувати свої знання під час розв'язування конкретних практичних задач, обґрунтовувати кожний етап розв'язування відповідними теоретичними положеннями курсу та обирати найкращий і найкоротший шлях до розв'язування. Робота над лабораторною роботою включає також здійснення перекладу тексту роботи державною мовою. Поряд з безумовним виконанням Законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», введеного в дію 25.04.2019 р. та «Про освіту» від 05.09.2017 р., така робота сприяє розвитку мовної практики та удосконаленню знань з курсу «Українська мова професійного спрямування». Номер варіанту вказує викладач. Робота виконується державною мовою і складається в строк, з письмовим оформленням її результатів у зошиті та захистом і демонстрацією цих результатів на ПЕОМ.