МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та оформлення виробничої практики студентами економічного факультету напряму підготовки «Облік і аудит» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: перший (бакалавр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання

Викладач: Гордєєва-Герасимова Людмила Юріївна
Предмет: Облік і аудит
Рік видання: 2018
Автор: Гордєєва-Герасимова Л.Ю.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: