"Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні "опорний конспект лекцій

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Рік видання: 2019
Автор: Бєлозерцев В.С.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: