МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННІ» для студентів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування денної та заочної форми навчання

Викладач: Бєлозерцев Василь Сергійович
Рік видання: 2019
Автор: Бєлозерцев В.С.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: