МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та оформлення переддипломної практики студентами економічного факультету напряму підготовки«Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційний рівень: перший (бакалавр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання

Викладач: Єлісєєва Оксана Костянтинівна
Предмет: Облік і аудит
Рік видання: 2018
Автор: Єлісєєва О.К.
Спеціалізація:

071 Облік і оподаткування

Опис: